Начало

Сириус Арт ООД предлага иновативни решения в разработката на софтуерни и хардуерни продукти.

Акцентираме на професионализъм, високо качество и използване на най-добрите практики в изграждането на интернет сайтове с управление на съдържанието, интернет и интранет приложения по поръчка с използване на технологии на Microsoft и съвременни и иновативни решения в областта на графичния дизайн и рекламата.